* Regalskeppet Kronan

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredrag

 

 

Följande föredrag för privata grupper bokas via mail: info@arkeologievent.se

eller telefon: 070-299 48 56.

Bokning bör helst ske senast 2 veckor innan eventets datum. Föredraget kan hållas på valfri ort; skola, företag, bibliotek etc. Om ni inte har en egen lokal ordnar vi det!

 

 

 

 

* Vaxholms vikingar

 

I det område som i dag är Vaxholms kommun fanns det under vikingatiden inte mindre än sju stycken byar. Fem stycken på Bogesund, en på Rindö och en på Resarö. En av familjerna som levde på Bogesund lät under 1000-talet resa två runstenar. Föreläsaren berättar om dessa byar, människorna som levde där och hur livet kan ha tett sig.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

  

 

 

* Vaxholms historia

 

Föreläsaren berättar om Vaxholms historia från det att den första familjen bosatte sig på Norra Vaxön 1297. Kronan, fisket och sommargästerna är tre faktorer som präglat och format den lilla staden. Föreläsaren berättar om spännande och roliga händelser från stadens historia, men även om mörkare delar av historien såsom avrättningar och mord.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person.

 

 

 

* Vikingar, grevar och friherrar på Bogesund

 

Hör föreläsaren berätta om Bogesunds historia från vikingatiden och fram till idag. För 1000 år sedan levde Gunne, Åsa och flera andra familjer på den vikingatida ön Boge. Ca 600 år senare lät en av Sveriges mäktigaste män - greve Per Brahe bygga Bogesunds slott. Ytterligare tvåhundra år senare lät friherre Nils von Höpken bygga om slottet - trots den gamla 1600-tals förbannelsen. Kanske var det därför slottet övergavs och förföll under 1900-talet...

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person.

 

 

* Frejaprästinnans från Roslags-Bro

 

I vikingatidens början levde en Frejaprästinna i byn Kåsta, nuvarande Roslags-Bro socken i Uppland. När hon begravdes på bygravfältet fick hon som gravgåva med sig ett enormt stort ryggknappsspänne. Spännet som var ca 35 cm långt kan i dag beskådas på Historiska museet i Stockholm. Föreläsaren berättar om gudinnan Freja och frejaprästinnor i allmänhet och om frejaprästinnan från Roslags-Bro i synnerhet.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

* Den mäktiga storgården vid Sagån

 

Vid Östanbro alldeles intill Sagån på gränsen mellan Uppland och Västmanland låg under yngre järnålder en mäktig storgård. Föreläsaren berättar om den mäktiga elit som bebodde området.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person 

 

 

 

 

 

* Storgården vid Svinnegarn och Ingvarståget

 

Vid Svinnegarn i Uppland låg under vikingatiden en storgård. En man därifrån - Bagge/Banke - nämns på en runsten i trakten. Han följde med i det stora Ingvarståget som gick österut. Föreläsaren berättar om storgården, människorna i byn och om det makalösa Ingvarståget.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

* Regalskeppet Kronan

 

Regalskeppet Kronan var på sin tid ett av de absolut största krigsskeppen. Hon byggdes i Stockholm på 1600-talet och var betydligt större än Vasaskeppet. På 1670-talet var Kronan det ledande skeppet i sjöslaget mot Danmark. Men utanför Öland hände 1676 en tragedi. Kronan fick slagsida och kantrade. I och med det ramlade en brinnande lunta ned i krutdurken och skeppet exploderade. Det som var kvar av skeppet gick till botten med ca 600 man. Sedan 1981 pågår marinarkeologiska undersökningar vid vraket och mängder av föremål från Kronan finns idag på Kalmar museum. Föreläsaren berättar om skeppet, kriget mot Danmark och den ödesdigra olyckan. 

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

* Besättningen på Regalskeppet Kronan 

 

Under de marinarkeologiska undersökningarna vid Kronans vrak har en stor mängd skelettelement tillvaratagits. Lämningar efter drygt 200 personer har hittats. Osteologer har undersökt och bedömt benen. Föreläsaren berättar om människorna som fanns ombord på Kronan, dels vad vi vet tack vare historiska uppgifter, dels vad osteologernas bedömningar berättar.

 

Pris: 700 kronor/timme + 50 kronor/person

 

 

* Stenålder

 

För ungefär 10 000 år sedan var Stockholmstrakten fri från inlandsis. Östra Mälardalen var översvämmat av smältvatten, men snart började landet resa sig ur havet. Människor som levde av jakt och fiske bosatte sig i detta skärgårdslandskap. Denna tidsperiod som kallas för stenålder sträckte sig ända fram till 1800 f.Kr. Stenåldern delas upp i olika perioder och stora förändringar skedde under denna epok. Föreläsaren berättar allmänt om stenåldern samt mer specifikt om ett par speciella stenålderslokaler i Mälardalen. Ni får även höra om stenåldersmänniskorna - hur de levde, vad de åt och vad de trodde på.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

 

* Bronsålder

 

Tidsepoken mellan 1800 och 500 f.Kr. kallas för bronsåldern. Landet fortsatte att höja sig ur havet och Stockholmstrakten började anta sin nuvarande kontur. Diverse fynd visar att bronsåldersmänniskor i Mälardalen hade kontakt med och influerades av människor på kontinenten. Föreläsaren berättar allmänt om bronsåldern samt mer specifikt om vissa boplatser, de ståtliga hövdingagravarna, de spännande och värdefulla offerfynden samt om gudinnan med halsringen.  

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

 

* Äldre järnålder

 

Den äldre järnåldern är tiden mellan 500 f.Kr. och 400 e.Kr och består av perioderna förromersk  järnålder och romersk järnålder. Under den här epoken grundlades den nordiska bondebebyggelsen och en ny elit framträdde i samhället. Hör föreläsaren berätta om den gåtfulla peiod som bland annat handlar om fornborgar och gudaoffer. 

 

 Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

 

* Yngre järnålder

 

Perioden mellan 400 e.Kr. och 1050 e.Kr. kallas i dag för yngre järnålder. Den yngre järnåldern består av folkvandringstid, vendeltid och vikingatid. Under den här perioden grundlades delar av det samhälle som vi har i dag. Städer började anläggas, kungamakten etablerades och kristendomen fick allt större betydelse. Föreläsaren berättar om allt från Uppsala högar till båtgravarna i Vendel och den vikingatida staden Birka.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

* Medeltid

 

Medeltiden var en händelserik period då Stockholm och många andra städer grundlades och växte fram. Föreläsaren berättar bland annat om hur kristendomen förändrade samhället och påverkade olika människor. 

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

* Arkeologi

 

Arkeologi är läran om den mänskliga kulturen under äldre tider, baserad på studier av lämningar. Föreläsaren berättar om ämnet arkeologi, vad en arkeolog får lära sig under utbildningen samt om olika arbetsuppgifter för arkeloger.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

 

* Osteologi

 

Osteologi betyder läran om ben och är en specialisering inom arkeologi. Osteologer studerar skelett från djur och människor och använder dessa bedömningar i den arkeologiska tolkningen. Föreläsaren berättar om ämnet osteologi, vad osteologen får lära sig under utbildningen samt om olika arbetsuppgifter för osteologer.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

* Osteolgiska bedömningar

 

Osteologiska bedömningar kan berätta en hel del för oss om forntidens människor och djur. Vi kan exempelvis se vilket kön, vilken ålder och kroppslängd en individ hade. Vidare kan vi få veta om personen var sjuk eller skadad. Föreläsaren berättar om de kunskaper vi kan utvinna ur ett skelett och vilka metoder osteologer använder.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

* Nordisk mytologi

 

I nordisk mytologi återfinns de gudar och gudinnor som människorna under järnåldern trodde på. Vi möter bland annat Freja, Oden och Tor. Mytologin ger en inblick i hur människorna uppfattade livet, döden och världen. Föreläsaren berättar om religionen, de färgstarka gudarna och gudinnorna samt om människornas världsbild. 

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person

 

 

 

 

 

* Siggestas historia

 

Siggesta på Värmdö har en lång historia. Den första gården på platsen anlades runt år 0. Sedan dess har mycket hänt på platsen, möjligen låg en hednisk offerkälla här och det sägs att Värmdös första kyrka byggdes här i slutet av 1000-talet. Siggesta gård har haft en utmärkande roll ända in i modern tid.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person. 

 

 

 

 

 

*Skärgårdens historia

 

Hör föreläsaren berätta om Stockholms skärsgårds långa och spännande historia.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person.

 

 

 

 

 

* Stockholms historia

 

Stockholm stad anlades under medeltiden och har med andra ord en lång och brokig historia.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person.

 

 

 

 

 

* Gustav III:s Stockholm

 

Föreläsaren berättar om Stockholm under Gustav III:s tid. Hur staden såg ut och om människorna som levde där. Låg det ett skimmer över Gustavs dagar?

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person.

 

 

 

 

 

* Gamla stans historia

 

En föreläsning som handlar om Stockholms äldsta delar. Föreläsaren börjar sin berättelse med anläggandet av Stockholm och gör sedan nedslag i historien. Ni får exempelvis höra om Stockholms slott, Stortorget - där Stockholms kusliga blodbad utspelade sig - samt om Carl Micael Bellmans tid. 

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person.

 

 

 

 

 

* Södermalms historia

 

En föreläsning om Stockholms största ö - Södermalm. Föreläsaren berättar om Södermalms historia, där bl.a. Carl Micael Bellman och Emanuel Swedenborg bodde och där många av häxprocesserna utspelade sig.

 

Pris: 800 kronor/timme + 60 kronor/person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEOARLOGIENT