Skrifter

 

 

 

 

* Vaxholms vikingar

 

Läs om hur Vaxholm såg ut under vikingatiden. Var låg de vikingatida byarna och vad finns det för spår kvar i dag? En populärvetenskaplig skrift på 12 A4-sidor.

 

Pris: 50 kronor styck (inkl moms); porto tillkommer.

 

Om du vill köpa ett eller flera häften, klicka på e-mailadressen nedan och fyll sedan i antal häften samt ditt namn och leveransadress. Uppgifter om betalningen kommer att mailas till dig.

info@arkeologievent.se

 

 

 

 

 

* Frejaprästinnan från Roslags-Bro

 

I byn Kåsta i Roslags-Bro socken i Uppland hittades för drygt 100 år sedan ett av Sveriges största ryggknappsspännen. Det tillhörde en kvinna som begravdes på platsen i vikingatidens början. Med största sannolikhet var hon en mäktig Freja-prästinna. Läs mer om henne i häftet "Frejaprästinnan från Roslags-Bro". Det är en populärvetenskaplig skrift på 10 A4-sidor.

 

 

Pris: 50 kronor styck (inkl moms); porto tillkommer.

 

Om du vill köpa ett eller flera häften, klicka på e-mailadressen nedan och fyll sedan i antal häften samt ditt namn och leveransadress. Uppgifter om betalningen kommer att mailas till dig.

info@arkeologievent.se

 

 

 

 

 

 * Svärdshugg eller explosion? En osteologisk analys av skelettelement med perimortala huggmärken från Regalskeppet Kronan.

 

1676 välte, exploderade och sjönk Regalskeppet Kronan utanför Öland. Kronan som då var Sveriges största krigsfartyg gick till botten med ca 600 män. På 1980-talet återfanns Kronan på havsbotten och sedan dess pågår marinarkeologiska undersökningar. Varje år plockas mängder av föremål upp och tas till vara. En stor del mänskliga skelettelement har också tagits upp ur havet. En del av dessa skelettdelar har märken efter vassa föremål. Olika tolkningar har framförts för att försöka förklara dessa märken. I denna masteruppsats berättar osteologen Mikaela Lodén om sin analys av de nämnda skelettelementen samt ger sin syn på vad som hände ombord på Kronan vid tidpunkten för explosionen. Slogs sjömännen vilt med varandra med yxor och svärd? Eller tillfogades skadorna i samband med explosinen? 

 

Pris: 50 kronor styck (inkl moms); porto tillkommer.

 

 

 

Om du vill köpa ett eller flera häften, klicka på e-mailadressen nedan och fyll sedan i antal häften samt ditt namn och leveransadress. Uppgifter om betalningen kommer att mailas till dig.

info@arkeologievent.se

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Aktuellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARKEOLOGIEVENT